Σημάδια και ουλές από κοιλιοπλαστική

Μπορώ να φορέσω μπικίνι 1 χρόνο μετά την κοιλιοπλαστική χωρίς να είναι εμφανής οι ουλές;

Η τοποθέτηση της ουλής από μια κοιλιοπλαστική εξαρτάται από τα ατομικά ανατομικά χαρακτηριστικά σας, συμπεριλαμβανομένων της κοιλιακής περιμέτρου, του σκελετικού ύψους, της θέσης του ομφαλού, και της παρουσίας των ραγάδων.

Συζητήστε για τη θέση της τομής σας με τον χειρουργό σας από νωρίς. Μια πολύ καλή ιδέα είναι να φέρετε μαζί σας μπικίνι στην εξέταση.

Πολλοί ασθενείς μπορεί να είναι ικανοί να φορέσουν μπικίνι πολύ νωρίτερα από τον 1 χρόνο.

Αυτό ποικίλλει ανάλογα με την εγγενή ικανότητα επούλωσης του ατόμου, το οίδημα, τη σωματική του διάπλαση και τον τόνο των ιστών.

Διαβάστε και δείτε περισσότερα στο ειδικό μας web site: http://www.tummy-tuck.gr


κοιλιοπλαστική