Βολβώδης μύτη

Μπορεί μια βολβώδης μύτη να μειωθεί χωρίς φαίνεται περίεργη ή να αλλάξει κατά πολύ την εμφάνισή μου;

Η διόρθωση μιας βολβώδους μύτης μπορεί να γίνει με μια ανοικτή  ρινοπλαστική, χρησιμοποιώντας τους χόνδρους του ίδιου του ασθενή.

Αυτό γίνεται για να διαφυλαχθεί ή και για να αποκατασταθεί μια φυσική εμφάνιση. Σημαντικό είναι να μην υπάρξει σύνθλιψη των χόνδρων της μύτης ή σκάλισμα.

Αυτό απαιτεί σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα της ρινοπλαστικής.

Επιπλέον, η διαχείριση του βολβώδους άκρου δεν μπορεί να γίνει μεμονωμένα, χωρίς να κοιτάξουμε και το υπόλοιπο μέρος της μύτης και του προσώπου του ασθενούς ,ώστε να υπάρξει η βέλτιστη διαμόρφωση της μύτης.

Οι έμπειροι στην ρινοπλαστική πλαστικοί χειρουργοί θα σας δώσουν τα αποτελέσματα που επιβάλλονται και θα είναι εγγυημένα.

Δείτε και διαβάστε στο ειδικό για την ρινοπλαστική web site: