Κοιλιοπλαστική μαζί με αυξητική στήθους: είναι ασφαλής;

Το είδος αυτής της διαδικασίας, η οποία είναι συνήθως μια κοιλιοπλαστική μαζί με μια λιποαναρρόφηση και με μια αυξητική ή και ανόρθωση του μαστού, είναι συνολικά μια ασφαλής διαδικασία, εάν είστε υγιής, δεν υπάρχουν ιατρικά προβλήματα, είστε μη καπνιστής ασθενής και το βάρος σας είναι ιδανικό.

Τότε η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει και να διαρκέσει γύρω στις έξι ώρες.

Θα πρέπει να συζητήσετε διεξοδικά τα θέματα αυτά με τον πλαστικό χειρουργό σας σχετικά με την περίοδο ανάρρωσης, τα υπέρ και τα κατά μετά τη χειρουργική επέμβαση, καθώς και τα πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να αποτρέψετε τις πιθανές επιπλοκές που μπορεί και να υπάρξουν.

Η δυσφορία μετά από μια συνδυασμένη αύξηση του μαστού με μια κοιλιοπλαστική μπορεί να ελεγχθεί επαρκώς με από του στόματος φάρμακα πόνου.

 

 

 


Διαβάστε και δείτε περισσότερα στα εξειδικευμένα website μας:

 αυξητική ή και ανόρθωση στήθους

λιποαναρρόφηση


κοιλιοπλαστική

www.breast-surgery.gr