Ανοιχτή vs κλειστή ρινοπλαστική

Η ρινοπλαστική, που είναι γνωστή ως χειρουργική επέμβαση της μύτης, είναι μια διαδικασία που μπορεί να βελτιώσει τη μύτη σας, αλλάζοντας το σχήμα της και ή και το μέγεθος της.

Μπορεί να γίνει για αισθητικούς λόγους ή και για επανορθωτικούς , όπως γεννητικές ανωμαλίες ή αναπνευστικά προβλήματα.

Μικρές αλλαγές στη μύτη μπορούν συχνά να έχουν σημαντικά αισθητή επίδραση στη γενική εμφάνισή σας.

Ως εκ τούτου, ο ιατρός σας θα συνεργαστεί στενά μαζί σας για να αξιολογήσει τη διόρθρωση της μύτης σας και του προσώπου σας και για να σας εξηγήσει τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της επέμβασης αυτής.

Υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις για τη ρινοπλαστική,η κλειστή και η ανοικτή. Η κλειστή τεχνική περιλαμβάνει την ύπαρξη τομών στο εσωτερικό της μύτης, ενώ η ανοιχτή προσέγγιση περιλαμβάνει τομές στο εσωτερικό της μύτης, καθώς και μια μικρή τομή μεταξύ των ρουθουνιών. Αυτή η εξωτερική τομή θεραπεύεται εύκολα και εξαφανίζεται πάντα.

Η ανοιχτή προσέγγιση επιτρέπει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα, ευελιξία και  χειρουργική ακρίβεια. Η μέθοδος αυτή συνιστάται όταν πρέπει να γίνουν πολλές σημαντικές αλλαγές στην μύτη κατά την διάρκεια μιας ρινοπλαστικής.

Υπάρχουν πολλοί αρμόδιοι πλαστικοί χειρουργοί, οι οποίοι  μπορούν να εκτελέσουν είτε ανοιχτή είτε κλειστή ρινοπλαστική ή και ένα συνδυασμό και των δύο αυτών τεχνικών αν χρειαστεί.

Το πιο σημαντικό είναι ο χειρουργός σας να σας εξηγήσει τι θα πρέπει να διορθωθεί και με ποιους τρόπους μπορεί αυτό μπορεί να επιτευχθεί, έτσι ώστε να μπορέσετε να λάβετε μια απόφαση.

Θα πρέπει να δώσετε βάση σε δύο παράγοντες:

  1.  Την εμπειρία και την ικανότητα του πλαστικού χειρουργού που θα εκτελέσει την χειρουργική αυτή επέμβαση.
  2. Την αξιολόγηση του τι πρέπει να διορθωθεί και την μέθοδο που θα διορθωθεί.

Διαβάστε και δείτε περισσότερα για την Ρινοπλαστική στο εξειδικευμένο μας website:
www.rinoplastiki.com.gr