Ρινοπλαστική - Ανάρρωση: Συμβουλές για την ελαχιστοποίηση μωλώπων και πρηξίματος

Μώλωπες και οιδήματα είναι ένα αλληλένδετο μέρος της ανάρρωσης από μια ρινοπλαστική. Εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες που σχετίζονται τόσο με την χειρουργική τεχνική όσο και με τον ασθενή.

Υπάρχουν τεχνικές διαδικασίες που αυξάνουν τους μώλωπες και το πρήξιμο όπως το σπάσιμο ή όχι των ρινικών οστών (οστεοτομία), την έκταση της ανύψωσης του μαλακού ιστού από το οστεώδη - χόνδρινο πλαίσιο.

Οι παράγοντες που σχετίζονται με τους ασθενείς περιλαμβάνουν την ηλικία, το πάχος του δέρματος, τη διατροφή, τις αιμορραγικές τάσεις  και διαταραχές ,και τα φάρμακα που αραιώνουν το αίμα.

Προφανώς υπάρχουν πολλές μεταβλητές που έχουν να κάνουν με την εμφάνιση των μωλώπων και του πρηξίματος ,ωστόσο ακολουθώντας τις παρακάτω συμβουλές μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε αυτά τα συμπτώματα:

Διαβάστε και δείτε περισσότερα για την ρινοπλαστική στο:
http://www.rinoplastiki.com.gr

 

Περισσότερα για την ρινοπλαστική στο κεντρικό μας website:

www.kapositas.gr