Αυξητική στήθους (TUBA): Από τον ομφαλό

Η διαδικασία αυξητικής στήθους TUBA είναι μια τυφλή διαδικασία, η οποία τοποθετεί το ένθεμα κάτω από το μαζικό αδένα του μαστού και δεν προσφέρει τρόπο για λεπτομερή επέμβαση.

Δυστυχώς είναι πολύ περισσότεροι οι κίνδυνοι από τα οφέλη και η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει μια σημαντική νοσηρότητα. Υπάρχουν πολύ πιο προσιτοί δρόμοι για την εκτέλεση της αυξητικής των μαστών.

Αυτοί περιλαμβάνουν τη διαδικασία (τομή από τη μασχάλη) καθώς και την υπομαστική τομή.

Αυτές προβλέπουν βέλτιστα αποτελέσματα, καθώς και τη διόρθωση των ασυμμετριών.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εταιρείες ενθεμάτων μαστού στις ΗΠΑ δεν θα ασφαλίσουν ένα ένθεμα που τοποθετείται μέσα από τον ομφαλό, επειδή αυτό γίνεται μέσω μιας τυφλής τεχνικής.

Υπάρχει πιθανότητα να οδηγήσει σε ένα υψηλό ποσοστό κακής θέσεως,σε ουλές, και σε επανεπεμβάσεις.

Η σωστή διαδικασία αύξησης του στήθους πρέπει να έχει ένα υψηλό βαθμό ακρίβειας σε συνδυασμό με ένα χαμηλό ποσοστό επιπλοκής και επανεπέμβασης.

Μην επιτρέπετε παιχνίδια με το στήθος σας όταν πρόκειται για την αυξητική. Κάντε το μια φορά με το σωστό τρόπο και θα είστε ευτυχισμένες για χρόνια.

Διαβάστε και δείτε περισσότερα για την Αυξητική στήθους στο:

http://www.breast-surgery.gr