Οι Αμερικανοί εγκρίνουν την πλαστική χειρουργική

Μελέτη της A.S.A.P.S δείχνει ότι περισσότεροι από τους μισούς Αμερικανούς εγκρίνουν την αισθητική πλαστική χειρουργική

Μια νέα έρευνα δείχνει ότι περισσότεροι από τους μισούς (51%) του συνόλου των Αμερικανών ανεξαρτήτως εισοδήματος εγκρίνουν τις αισθητικές πλαστικές επεμβάσεις, εμφανής είναι η αύξηση 3% από το 2009.

Σύμφωνα με την έκθεση του Φεβρουαρίου του 2011, το 52% των ερωτηθέντων με εισόδημα κάτω από $ 25.000 εγκρίνουν την αισθητική χειρουργική το ίδιο και το 48% των ερωτηθέντων με εισόδημα μεταξύ $ 25.000-$ 50.000 , και το 45% των ερωτηθέντων με εισόδημα μεταξύ $ 50.000-$ 75.0000 , όπως επίσης και το 56% των ερωτηθέντων με εισόδημα πάνω από $ 75.000  και το 29% των ερωτηθέντων που κερδίζουν κάτω από $ 25.000.

"Όπως δείχνουν οι αριθμοί, οι άνθρωποι σε κάθε κατηγορία εισοδήματος, ελεύθεροι ή έγγαμοι, άνδρες ή γυναίκες, βλέπουν την πλαστική χειρουργική, ως μια λογική επιλογή σήμερα", δήλωσε ο Felmont F. Eaves III, MD, Πρόεδρος της Αμερικανικής Εταιρείας Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής (A.S.A.P.S ).

«Η φροντίδα και η προσοχή της φυσικής εμφάνισης είναι όλο και πιο σημαντική για όλους. Καθώς  οι  παραδοσιακές χειρουργικές επεμβάσεις έχουν βελτιωθεί και νέες μη χειρουργικές επιλογές έχουν γίνει πια διαθέσιμες, οι πλαστικοί χειρούργοι έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν περισσότερα στους ασθενείς τους."

Άλλα σημαντικά ευρήματα της μελέτης περιλαμβάνουν:

Η μελέτη ανατέθηκε από την Αμερικανική Εταιρεία Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής (A.S.A.P.S) και διενεργείται από την ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών Synovate.