Μικροαποτιτανώσεις προκαλούν σύγχυση στις μαστογραφίες μετά από ενέσεις λίπους

Αυτό ήταν το αποτέλεσμα μιας έρευνας του Δρ Wang και των συνεργατών του ανάμεσα σε 48 γυναίκες που υπεβλήθηκαν σε μεταμόσχευση λίπους μέσω ένεσης για την αύξηση του μαστού τους από το 1999 μέχρι και το 2009.

Κατά τη διαδικασία αυτή,  μικρές ποσότητες λίπους που λαμβάνονται με λιποαναρρόφηση από μια περιοχή του σώματος του ασθενούς(όπως τους γοφούς ή τους μηρούς) εγχέονται στο στήθους. Στην έρευνα αυτή μελετήθηκαν μαστογραφίες που είχαν ληφθεί μερικά χρόνια μετά την έγχυση λίπους και έδειξαν  συγκεντρωμένες μικροαποτιτανώσεις σε 8 από τις 48 γυναίκες  με ποσοστό της τάξεως του 16,7%. Στις 8 αυτές περιπτώσεις, η μικροαποτιτανώσεις θεωρήθηκαν ως ιδιαίτερα ύποπτες για την ύπαρξη καρκίνου του μαστού.

Οι συγκεκριμένες ανωμαλίες οδήγησαν σε χειρουργική βιοψία στην περιοχή του στήθους ,η οποία έδειξε μικροαποτιτανώσεις, που δεν σχετίζονται όμως με τον καρκίνο του μαστού αλλά  με το θάνατο (νέκρωση) ιστού λόγο ενέσεων από λιποκύτταρα. Υπάρχει μια μακρά συζήτηση για τη χρήση των ενέσεων λίπους όσο αφορά την αυξητική του μαστού.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, το ASPS εξέδωσε μια ισχυρή δήλωση κατά της χρήσης αυτής της διαδικασίας, επικαλούμενη τις δυσκολίες που προκαλούσαν στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Ωστόσο, οι πιο πρόσφατες μελέτες έχουν αναφέρει ότι οι ενέσεις λίπους συνήθως παρέχουν καλά αποτελέσματα  και ότι οι οποιεσδήποτε αλλαγές σε μαστογραφίες μπορούν να διακριθούν από τις ανωμαλίες που σχετίζονται με τον καρκίνο του μαστού.

Αντίθετα, η νέα μελέτη διαπιστώνει ύποπτες ανωμαλίες στον μαστό σχετικά με την ύπαρξη καρκίνου, σε 1 από τις  6 γυναίκες που υποβάλλονται σε ενέσεις λίπους για αυξητική μαστού. Το σύμπλεγμα μικροαποτιτανώσεων δε διαφέρει σε τίποτα από εκείνο που σχετίζεται με τον καρκίνο του μαστού και απαιτείται βιοψία για να γίνει η σωστή διάγνωση. Εξαιτίας αυτού του ζητήματος ο Δρ. Wang και οι συνεργάτες του πιστεύουν ακράδαντα ότι η χρήση ενέσεων λίπους για την αύξηση του μαστού θα πρέπει να διακοπεί.

Ωστόσο, αυτή η σύσταση έρχεται σε σύγκρουση  με ένα έγγραφο που δημοσιεύτηκε στο τεύχος Μαρτίου του PRS, το οποίο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι  η ακτινογραφική παρακολούθηση των μαστών σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία μοσχεύματος με λίπος  δεν είναι προβληματική και ότι δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο για τη διαδικασία.

Τα αντικρουόμενα αποτελέσματα υπογραμμίζουν φυσικά, την ανάγκη εύρεσης περισσότερων επιστημονικών αποδείξεων, σχετικά με την ασφάλεια της διαδικασίας αυτής και της φύσης των μαστογραφικών αλλαγών που προκαλεί