Τέλεια ζυγωματικά: Ενέσεις λίπους ή ενθέματα;

 Περισσότερο παραδοσιακή μέθοδος θεωρούνται τα ενθέματα, τα οποία είναι αρκετά αξιόπιστα. Από την άλλη μεριά οι ενέσεις λίπους μπορούν να γίνουν μόνο σε άτομα που έχουν λίπος ικανό να "μεταφερθεί" στα ζυγωματικά του ασθενούς.

 Ένα σημαντικό μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η μη αξιόπιστη επιβίωση του λίπους.Υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες το λίπος να απορροφηθεί από τον ίδιο τον ασθενή. Αυτό σημαίνει ότι ίσως χρειαστούν πάνω από μια συνεδρία προκειμένου να αποκτήσετε τα τέλεια ζυγωματικά.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της μεθόδου των ενθεμάτων είναι ότι μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα και να έχει ο ασθενής ένα άμεσο αποτέλεσμα με μία μόνο συνεδρία. Μια άλλη εναλλακτική λύση είναι οι έτοιμες σύριγγες με fillers.

Η διαδικασία της τοποθέτησης τους είναι αρκετά απλή και δεν είναι τόσο επεμβατική όπως οι ενέσεις λίπους ή η μέθοδος των ενθεμάτων, δυστυχώς όμως,η μακροβιότητα των αποτελεσμάτων τους είναι μικρότερη.

Ανάλογα με τη ποσότητα των fillers αυτών, το κόστος τους είναι κατά προσέγγιση σχεδόν το ίδιο με το κόστος των ενέσεων λίπους και των ενθεμάτων.

Τα ενθέματα απαιτούν περισσότερες τομές και συνήθως τοποθετούνται μέσω του στόματος,σε αντίθεση με την μεταφορά λίπους, η οποία απαιτεί μικρές τομές.

Τα ενθέματα μπορούν επίσης να συμβάλλουν σημαντικά στην μείωση της ανάγκης για πιο εκτεταμένη μεταφορά λίπους.

Διαβάστε περισσότερα στο: http://www.kapositas.gr/gonies_prosopou-enthemata.php
και στο: http://www.kapositas.gr/yalouroniko_txt.php