Κοιλιοπλαστική

  

Η γρήγορη σίτιση των ασθενών με κοιλιοπλαστική δεν συνοδεύεται με αύξηση της ναυτίας και του εμετού μετά την επέμβαση.

Η Αμερικανική Εταιρεία πλαστικής χειρουργικής (A.S.A.P.S) δηλώνει ότι σιτίζοντας τους ασθενείς μετά την κοιλιοπλαστική γρήγορα τους οδηγεί γρήγορα εκτός κλινικής.

Ευρήματα από την μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2007 στο περιοδικό American Surgery Journal σχετικά με την πρόωρη σίτιση τέτοιων ασθενών σχετικά με την ναυτία και τον εμετό πιστοποίησαν αυτές τις απόψεις. Αυτά τα ευρήματα είναι πολύ σημαντικά αν λάβουμε υπ' όψιν πόση συχνή επέμβαση είναι η κοιλιοπλαστική.

Πιστεύεται ότι οι ασθενείς πρέπει να μείνουν για μεγαλύτερο διάστημα στην κλινική για κινητοποίηση του εντέρου και την παύση της ναυτίας ή και των εμετών. Στην διεθνή βιβλιογραφία δεν υφίσταται αυτό μια και δεν απαιτείται κινητοποίηση του εντέρου μια και δεν πειράζεται η κοιλιά.

Η μελέτη αυτή δείχνει την γρήγορη κινητοποίηση των ασθενών μετά από γρήγορη σίτιση και γρήγορη επάνοδο στο σπίτι λέει ο Alan Matarasso πλαστικός χειρουργός στην Νέα Υόρκη. Βέβαια εκτός από την γρήγορη σίτιση θέλουμε η ασθενής να είναι σε κεκλιμένη θέση,να παίρνει τα απαραίτητα παυσίπονα και γενικά την υποστήριξη. Συνεπώς οι αποφάσεις των πλαστικών χειρουργών για γρήγορη επάνοδο στο σπίτι πρέπει να δίνονται με πολύ σκέψη συμπληρώνει ο πλαστικός χειρουργός.

Πηγή: www.surgery.org