Παγκόσμια συνεργασία των εταιριών πλαστικής χειρουργικής για την ασφάλεια των ασθενών

Η συνεργασία τεσσάρων διεθνών γνωστών εταιριών πλαστικής χειρουργικής έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία του Συνασπισμού της Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής. Ο συνασπισμός αυτός θα έχει ενεργό ρόλο στην προώθηση της ασφάλειας των ασθενών, όσο αναφορά τους τομείς της ιατρικής και χειρουργικής αισθητικής, μέσω πρωτοβουλιών ενημέρωσης. Η δημιουργία του οφείλεται στην κοινή προσπάθεια της Αμερικάνικης Εταιρείας Πλαστικής Αισθητικής Χειρουργικής (Α.S.AP.S), της Αμερικάνικης Ακαδημίας Προσώπου Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής, της Αμερικάνικης Εταιρείας Οφθαλμικής Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής (Α.Ε.Ο.Π.Ε.Χ) και της Αμερικάνικης Εταιρείας για την Δερματολογική Χειρουργική (Α.Ε.Δ.Χ).

Ο Jonathan Sykes, MD, πρόεδρος της Αμερικάνικης Ακαδημίας Προσώπου Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής, δήλωσε ότι ανυπομονεί γι'αυτή την συνεργασία και ότι πρώτο μέλημά τους είναι η ασφάλεια των ασθενών. Σε 8.000 ανέρχεται ο αριθμός των επικυρωμένων ιατρών που θα έχουν ως στόχο την σωστή ενημέρωση των ασθενών σχετικά με θέματα που αφορούν την ασφάλειά τους.

Ο Felmont F. Eaves,III,MD, πρόεδρος της Αμερικάνικης Εταιρείας της Πλαστικής Αισθητικής Χειρουργικής (A.S.A.P.S), έξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με τον συνεχή αυξανόμενο αριθμό των μη ειδικευμένων ιατρών και σκευασμάτων που προωθούνται στο κοινό λόγω της μεγάλης δημοτικότητας της αισθητικής χειρουργικής και των μη επεμβατικών θεραπειών.

 

Μια ενισχυμένη πλατφόρμα είναι ικανή να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους ζητήματα, χρησιμοποιώντας αξιόπιστες ιατρικές αποδείξεις,ώστε οι ασθενείς να έχουν την δυνατότητα να προβούν σε αποφάσεις μέσω μιας σωστής ενημέρωσης. Ο πρόεδρος της Αμερικάνικης Εταιρείας Δερματοχειρουργικής(Α.Ε.Δ.Χ, Jeffery S. Nerad,MD, τόνισε την ανάγκη ανάπτυξης εκπαιδευτικών φόρουμ για το κοινό και για τα μέσα ενημέρωσης,τα οποία θα ξεχωρίζουν για την διαφάνεια και την εμπορική τους μεροληψία. Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό τόσο για εκείνον όσο και για την ιατρική κοινωνία από την διατήρηση της ασφάλειας των ασθενών. Εμφανής ήταν η αισιοδοξία του για την επίτευξη αυτού του του στόχου μέσω του Συνασπισμού Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής

Στην Ελλάδα αρμόδιο όργανο είναι η Ελληνική Εταιρία Πλαστικής Χειρουργικής.

http://www.hespras.gr/el/meli-plastikoi-xeirourgoi/article/plastikoi-xeirourgoi/16-plastikoi-xeirourgoi-k/104-kapositas-epameinondas.html