Έρευνα συνδέει την πλαστική χειρουργική με την αυτοεκτίμηση

Υπάρχουν πολλοί λόγοι, για τους οποίους οι άνθρωποι επιλέγουν να υποβληθούν σε μια επέμβαση. Τώρα, μια νέα μελέτη προτείνει να επιλέξουμε την πλαστική χειρουργική, ως μια μέθοδο ώθησης της διάθεσης μας.

Μια έρευνα, που δημοσιεύτηκε στην Κλινική Ψυχολογικής Επιστήμης υποστηρίζει, ότι οι ασθενείς της πλαστικής χειρουργικής, θα μπορούσαν να βιώσουν μια μεγαλύτερη αίσθηση ικανοποίησης και αυτοεκτίμησης, σε σύγκριση με τα άτομα που δεν είχαν ποτέ μια πλαστική επέμβαση.

Οι υπεύθυνοι της μελέτης εξέτασαν σχεδόν 550 ασθενείς και περισσότερους από 260 ανθρώπους, που ήθελαν πάντα μια πλαστική χειρουργική επέμβαση, αλλά τελικά αποφάσισαν να μην την κάνουν.

Αυτές οι ομάδες συγκρίθηκαν με περισσότερους από 1.000 ανθρώπους, που δεν έχουν ενδιαφερθεί ποτέ για την αισθητική χειρουργική.

Πρέπει να σημειωθεί, ότι εντός των διαφόρων ομάδων, δεν υπήρχαν διαφορές όσον αφορά την ψυχική τους υγεία και τη συνολική ικανοποίηση τους από τη ζωή.

 

Το ερωτηματολόγιο

Οι υπεύθυνοι της έρευνας υπέβαλαν σε ψυχολογικά τέστ στους ασθενείς πριν από την επέμβαση, καθώς επίσης τρεις, έξι και δώδεκα μήνες μετά από αυτήν.

Για να μετρήσουν τις προσδοκίες τους πριν από τη χειρουργική επέμβαση, υπήρχαν οι εξής επιλογές στις ερωτήσεις: " Όλα τα προβλήματα μου θα λυθούν", "Θα είμαι ένα εντελώς νέο πρόσωπο," και "θέλω να αναπτύξω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

"Οι συγγραφείς της μελέτης διαπίστωσαν, ότι μόνο το 12% των ερωτηθέντων θεωρούν, ότι οι δύο πρώτες είναι ρεαλιστικές απαντήσεις και θα γίνουν πραγματικότητα, μετά από τη χειρουργική επέμβαση.

Οι ασθενείς δείχνουν ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των ψυχολογικών τεστ των ασθενών, που είχαν μια πλαστική επέμβαση με εκείνους που δεν είχαν, η πρώτη ομάδα είχε υψηλότερη αυτοεκτίμηση, λιγότερο άγχος και ένιωσε συνολικά πιο υγιής.

Επιπλέον, εκείνοι που επέλεξαν την επέμβαση ανέφεραν, ότι ήταν πιο ευτυχισμένοι με το σώμα τους ως σύνολο και όχι μόνο με την περιοχή, την οποία είχαν διορθώσει.

Πλαστική χειρουργική μια αυξανόμενη τάση

Η αύξηση της αυτοεκτίμησης, θα μπορούσε να είναι ο λόγος, πίσω από τον αυξανόμενο αριθμό των ανθρώπων, που επέλεξαν μια πλαστική χειρουργική επέμβαση τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία από την Αμερικανική Εταιρεία Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής, περισσότερες από 10 εκατομμύρια αισθητικές επεμβάσεις, έγιναν το περασμένο έτος μόνο στις ΗΠΑ. Οι πιο δημοφιλείς επεμβάσεις για τον περασμένο χρόνο περιλαμβάνουν την αύξηση του μαστού, την λιποαναρρόφηση, την κοιλιοπλαστική, τη βλεφαροπλαστική και τη ρινοπλαστική.

Οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα των ατόμων, που υποβλήθηκαν σε μια πλαστική χειρουργική επέμβαση, αντιπροσωπεύοντας έτσι τα 9,1 εκατομμύρια από τις 10 εκατομμύρια επεμβάσεις.

Περισσότερα για τις δυνατότητες της πλαστικής χειρουργικής στο κεντρικό μας web site:
 www.kapositas.gr

και στο εξειδικευμένο μας www.breast-surgery.gr