Ρινοπλαστική: Μπορώ να ξέρω από πριν το σχήμα της μύτης μου;

Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα.

Το χειρουργικό πλάνο που σχετίζεται με την επέμβαση της ρινοπλαστικής έχει ιστορία πολλών εκατοντάδων χρόνων.

Μερικοί πλαστικοί χειρουργοί χρησιμοποιούν τις αναλογίες του προσώπου του ασθενούς, άλλοι χρησιμοποιούν μαθηματικούς τύπους και άλλοι ακόμα βασίζουν τις αποφάσεις τους μετά από μια ανάλυση των χιλιάδων ομάδων ασθενών, που χωρίζονται από την εθνικότητα και τον πολιτισμό.

Πολλοί χειρουργοί συνδυάζουν μέρη αυτών των αποφάσεων για την ανάλυση και την απόδοση της Ρινοπλαστικής. Ίσως μια καλύτερη ερώτηση είναι, πώς μπορώ να ξέρω ότι ο πλαστικός χειρουργός μου ξέρει τι κάνει όταν εκτελεί την ρινοπλαστική μου.

Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι ο πλαστικός χειρουργός σας έχει προνόμια νοσοκομειακά, για να εκτελέσει τη χειρουργική επέμβαση που επιθυμείτε. Αυτό ελπίζουμε ότι θα έχει εξασφαλισθεί από την εκπαίδευση του , το υπόβαθρο του, της πιστοποίηση και την εμπειρία του, για την εκτέλεση της επέμβασης που επιθυμείτε.

Δεύτερον, να ζητήσετε να δείτε πριν και μετά φωτογραφίες των πραγματικών ασθενών του πλαστικού χειρουργού, που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ρινοπλαστικής. Δεν θα ήταν καλό να δείτε ασθενείς από μια εθνική τράπεζα δεδομένων των αποτελεσμάτων του χειρουργού.

Τέλος, για τη δική σας ασφάλεια, βεβαιωθείτε ότι η κλινική στην οποία θα κάνετε την επέμβαση σας είναι διαπιστευμένη.

Τα μέλη της ASAPS είναι ειδικοί στην Αισθητική πλαστική Χειρουργική.

Εκπαιδεύονται για πολλά χρόνια για να εκτελέσουν την τέχνη της Αισθητικής Χειρουργικής και ακολουθούν αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις της πρακτικής που αναφέρονται παραπάνω.

Η ρινοπλαστική είναι ένα αναπόσπαστο μέρος του επαγγέλματός τους. Σκεφτείτε το από πριν παίρνοντας τηλέφωνο ένα μέλος της ASAPS για τις αισθητικές σας ανησυχίες.

Με τις καλύτερες ευχές μου,

Gary R. Culbertson, MD, FACS 
Sumter, SC

  

Το «σωστό σχήμα» που χρησιμοποιείται εξαρτάται από τους κανόνες της αισθητικής και τα ιδεώδη της Αναγεννησιακής ομορφιάς.

Αυτές οι ιδέες πέφτουν μακριά, όπως γίνεται φανερό διότι πολλοί ασθενείς δεν έχουν μύτες, που θα φαίνονται σωστές εάν ακολουθούσαν τους κανόνες. Είναι πολύ πιο σημαντικό για μένα το τι θέλει ο ασθενής .

Όλες αυτές οι απαντήσεις, θα πρέπει να είναι μέρος της κάθε προεγχειρητικής συζήτησης μεταξύ ασθενούς και χειρουργού.

Mark B. Constantian, M.D., FACS
Nashua, NH

Καθορισμός του σωστού σχήματος της μύτης .

 Προφανώς, η όλη επεμβατική διαδικασία βασίζεται στην ανάλυση της μύτης προ-εγχειρητικά, ώστε να καθοριστεί τον τρόπο που η μύτη ενός ατόμου θα πρέπει να διαμορφωθεί, ώστε να ταιριάζει με το πρόσωπο του για να μην φαίνεται αφύσικο μακροπρόθεσμα.

Αυτό απαιτεί πραγματικά μεγάλη εμπειρία στη ρινοπλαστική.

 

Rod J. Rohrich M.D., FACS ,
Dallas, TX

 Διαβάστε περισσότερα για την Ρινοπλαστική στο κεντρικό μας web site:
 www.kapositas.gr

και στο εξειδικευμένο μας www.rinoplastiki.com.gr