Ομφαλοκήλη-εγκυμοσύνη-κοιλιοπλαστική


Η εγκυμοσύνη επηρεάζει τους κοιλιακούς μύς; Ναι αυτό είναι αλήθεια όπως αναλύεται σε μελέτη που περιλαμβάνει την διενέργεια αξονικής τομογραφίας σε 60 γυναίκες 18-45 ετών. Η μελέτη αφορά την εκτίμηση των μεταβολών που υφίστανται οι ορθοί κοιλιακοί μυς κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η μελέτη έδειξε την διάσταση που έχουν οι ορθοί κοιλιακοί μυς κατά την εγκυμοσύνη. Αυτή έχει εύρος από 1.14-2.29 cm μετά από εγκυμοσύνες.

Αυτή η μεταβολή λέγεται διάσταση των κοιλιακών μυών κυρίως σε γυναίκες μετά από εγκυμοσύνες. Αυτή η διάσταση προκαλεί προβολή της κοιλιάς και μπορεί να συνοδεύεται από ομφαλοκήλη (κήλη διά μέσου του ομφαλού).

Στην επέμβαση της κοιλιοπλαστικής συναντάμε την διάσταση των κοιλιακών μυών που είναι ούτως ή άλλως μέσα στα στάδια της επέμβασης. Η αποκατάσταση της γίνεται με ράμματα.
Ομφαλοκήλη και κοιλιοπλαστική φωτογραφίες πριν και μετά

Σε περιπτώσεις ομφαλοκήλης ή ακόμα μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης μπορούμε να συνδυάσουμε την κοιλιοπλαστική και την αποκατάσταση της ομφαλοκήλης μαζί με την διάσταση των κοιλιακών μυών.Στην περίπτωση της διάστασης των μυών η ενίσχυση με ράμματα με την τεχνική figure of eight είναι αρκετή.

Όταν υπάρχει ομφαλοκήλη ή μεγάλη μετεγχειρητική κοιλιοκήλη τότε γίνεται αποκατάσταση με πλέγμα.Στην περίπτωση της ομφαλοκήλης όταν συνδυάζεται με κοιλιοπλαστική μπορεί να χρειασθεί να δημιουργήσουμε νέο-ομφαλό με την τεχνική four flap technique.

Μετά την αποκατάσταση της ομφαλοκήλης,ή της μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης και της διάστασης των ορθών κοιλιακών μυών συνεχίζουμε στον ίδιο χρόνο την κοιλιοπλαστική μας.

Γυναίκες αλλά και άνδρες που θέλουν να συνδυάσουν την κοιλιοπλαστική με αποκατάσταση της ομφαλοκήλης και της κοιλοκήλης μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ιδιωτική ασφάλεια τους.

 

Περισσότερα στο κεντρικό μας website:

www.kapositas.gr