Βαθουλωτά μάτια-sunken eyes-Αποκατάσταση με μεταφορά λίπους Ογκομετρική πλαστική βλεφάρων

Υπόβαθρο: Η απώλεια του περικογχικού λίπους είτε για κληρονομικούς λόγους είτε μετά από μια επιθετική βλεφαροπλαστική δημιουργεί ένα πλαίσιο στα μάτια σαν σκιά και η παραδοσιακή βλεφαροπλαστική απο μόνη της μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση. Η επέμβαση με μεταφορά λίπους δίνει πολύ καλά αποτελέσματα σε επιλεγμένους ασθενείς.

Μέθοδοι: Διεξήχθη αναδρομική φωτογραφική ανάλυση 32 γυναικών που υπέστησαν μοσχεύματα λίπους για κοίλα ανω βλέφαρα μεταξύ 2012 και 2016. Οι προεγχειρητικές και μετεγχειρητικές αξιολογήσεις των άνω βλεφάρων στο μέσο και στο πλευρικό κερατοειδικό άκρο, μαζί με πλευρικές τροποποιήσεις του περιγράμματος, χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητα της τεχνικής, για την αποκατάσταση των νεαρών αναλογιών και περιγραμμάτων.

 

Class I:Περιορίζεται στο εσωτερικό μέρος του κάτω βλεφάρου
Class II:Εκτείνεται και προς τα έξω του κάτω βλεφάρου
Class III:Πλήρης κάλυψη του κάτω βλεφάρου

 

Αποτελέσματα: Η προεγχειρητική ανάλυση έδειξε 20 βλέφαρα με εσωτερική σκιά, ή Α-μοτίβο. και 44 βλέφαρα με την πλήρη επέκταση του κοίλου ή του C-μοτίβου. Τρεις ασθενείς παρουσίαζαν ήπια βλεφαρόπτωση και οκτώ ασθενείς είχαν υποβληθεί σε προηγούμενη ανώτερη βλεφαροπλαστική. Ο μέσος όγκος μεταφερόμενου λίπους ήταν 0.4 cc στο βαθύ επίπεδο και 2.8 cc στο επιφανειακό επίπεδο. Το μόσχευμα λίπους πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά σε έξι ασθενείς, βελτιώνοντας όλες τις αναλογίες και διορθώνοντας την παραμόρφωση του μοτίβου Α. Η ογκομετρική ανώτερη βλεφαροπλαστική, η οποία συνδυάζει την εμφύτευση λίπους σε δύο επίπεδα, πραγματοποιήθηκε σε 26 ασθενείς, διορθώνοντας κάθε ανεστραμμένη αναλογία (p <0,001). Στην πλευρική όψη, όλες οι περιπτώσεις με κοίλο μοτίβο άλλαξαν σε κυρτή, ανεξάρτητα από την προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε.

Συμπέρασμα: Η συνέργια μεταξύ της μεταμόσχευσης λίπους και της εγκάρσιας τομής ήταν επαρκής για να αποκαταστήσει το πλευρικό κυρτό περίγραμμα και να επιστρέψει νεανικές αναλογίες στα κοίλα άνω βλέφαρα.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ / ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ: Θεραπευτική, IV

Δείτε περιστατικά αυξητικής στήθους του Δρ Νώντα Καποσίτα στο κεντρικό μας website

www.kapositas.gr