Τεχνικές βελτιώσεις αναζωογόνησης στο χέρι

Η γήρανση των χεριών χαρακτηρίζεται από δερματικές αλλοιώσεις όπως είναι οι πανάδες,η χαλάρωση του δέρματος,και των μαλακών ιστών, που οδηγεί στην δημιουργία ρυτίδων, δερματική ατροφία, και διακριτές ανατομικές δομές.

Ο αποπληθωρισμός των μαλακών ιστών και η εμφανή ανατομία του χεριού, μπορεί να διορθωθεί με αύξηση του όγκου, χρησιμοποιώντας προϊόντα δερματικής πλήρωσης ή «γέμισμα» με λίπος.

Η μεταφορά λίπους στο χέρι έχει παρατεταμένη διάρκεια ζωής και μεγάλη αποτελεσματικότητα, ως προς την αντικατάσταση αυτόλογου ιστό, και την πιθανή δερματική αναγέννηση.

Ο συγγραφέας (R.J.R.) αναφέρει ότι στην αναζωογόνηση του χεριού, χρησιμοποιεί ελάχιστη πρόσβαση και αμβλεία ανατομή, ώστε να αυξήσει αποτελεσματικά τα διαμερίσματα των μαλακών ιστών του χεριού.

Αυτή η προσέγγιση έχει ως αποτέλεσμα ένα άριστο περίγραμμα και αισθητικό αποτέλεσμα. Περισσότερα στο κεντρικό μας web site