Ωτοπλαστική χωρίς χειρουργείο-χωρίς τομές

Τελικά είναι καλύτερη η Incisionless Ωτοπλαστική (χωρίς τομή) από την τυπική ωτοπλαστική?Η Incision-less ωτοπλαστική, διαμορφώνει με ένα ή περισσότερα ράμματα τον χόνδρο του αυτιού με πέρασμα από έξω. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υποτροπή και τα αυτιά να ξαναγυρίσουν στην θέση που ήταν πριν την επέμβαση. Επιπλέον η πιθανότητα μολύνσεων είναι μεγαλύτερη. Αντίθετα, δεν έχουμε δει τα προβλήματα μόλυνσης όταν κάνουμε συνδυασμένες τεχνικές.Ωτοπλαστική

Όπως ίσως υποψιάζεστε, το λεγόμενο "τομή-λιγότερο" ωτοπλαστική περιλαμβάνει πολλαπλές μικροσκοπικές τομές για να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε ότι ο έμπειρος πλαστικός χειρουργός κάνει μέσω της συνήθους ωτοπλαστικής μέσω τομής πίσω από το αυτί. Η incisionless ωτοπλαστική είναι διαφημιστική εκστρατεία μάρκετινγκ.

Πλαστική χειρουργική αυτιώνΌλοι οι ασθενείς δεν έχουν την ίδια γενετική παραμορφώση στα αυτιά. Μερικοί ασθενείς έχουν μια ασυνήθιστα μεγάλη κόγχη, ορισμένοι έχουν ελλιπή ανθέλικα κάποιοι έχουν και τα δύο, και άλλοι έχουν πιο σύνθετες ανατομικές καταστάσεις που απαιτούν διαφορετικές τεχνικές επανορθωτικής πλαστικής χειρουργικής. Συνεπώς η ωτοπλαστική είναι μια απαιτητική επέμβαση και χρειάζεται εμπειρία από τον πλαστικό χειρουργό στο αντικείμενο. Δείτε περιπτώσεις http://www.kapositas.gr/plastiki_aytion.php

Το πιο σημαντικό μειονέκτημα της χωρίς τομή ωτοπλαστική είναι το ποσοστό των υποτροπών.

Περισσότερα στο εξειδικευμένο web site για την ωτοπλαστική www.oto-plasty.gr